< назад

Листа на спортските клубови и активните спортисти во индивидуалните спортови кои можат да бидат корисници на средства од даночно потикнување по Законот за данок од добивка во 2018 – та година ДЕЛ-2

Листа на спортските клубови и активните спортисти во индивидуалните спортови кои можат да бидат корисници на средства од даночно потикнување по Законот за данок од добивка во 2018 – та година ДЕЛ-2

1.      Карате клуб Солидарност – Скопје

Кадети/Јуниори

Николчов Алек, Николчов Андреј, Реџепи Едон – 3. место – Ката екипно (м)

 

2.      Карате клуб Спорт 94 – Прилеп

Помлади сениори У21

Василевски Константин – 1. место – Кумите индивидуално (м) -67 кг.

Ристески Андреј – 1. место – Кумите индивидуално (м) +84 кг.

Јуниори

Ачковски Марио – 2. место – Кумите индивидуално (м) -76 кг.

Кадети

Мицески Христи – 3. место – Кумите индивудално (м) -52 кг.

Деца од 10 до 13 години  

Конески Лука – 3. место – Кумите индивидуално (м) 11 год. 50+ кг.

Белистојаноски Матеј – 1. место – Кумите индивидуално (м) 12 год. -37 кг.

 

3.      Карате клуб Тигар – Скопје

Помлади сениори У21

Савиќ Ана – 1. место – Кумите индивидуално (ж) +68 кг.

Кадети

Станковска Ивона – 3. место – Кумите индивидуално (ж) +54 кг.

 

4.      Карате клуб Тигар 2003 – Тетово

Јуниори

Сибиноска Дора – 3. место – Кумите индивидуално (ж) -59 кг.

Симовска Симона – 1. место – Кумите индивидуално (ж) +59 кг.

Деца од 10 до 13 години  

Мишовска Михаела – 1. место – Кумите индивидуално (ж) 12 год. -35 кг.

Гавриловска Сања – 2. место – Кумите индивидуално (ж) 13 год. -44 кг.

Митовска Моника – 3. место – Кумите индивидуално (ж) 13 год. -54 кг.

Крстовски Крсте – 3. место – Кумите индивидуално (м) 13 год. -55 кг.

Милевски Никола – 3. место – Кумите индивидуално (м) 13 год. +55 кг.

 

5.      Карате клуб Тиквеш – Кавадарци

Деца од 10 до 13 години

Грков Илија – 1. место – Ката индивидуално (м) 10 год.

 

6.      Карате клуб Уранику – Дебар

Помлади сениори У21

Беќири Блерта – 3. место – Кумите индивидуално (ж) -68 кг.

Марку Ардит – 1. место – Кумите индивидуално (ж) -60 кг.

Јуниори

Доволани Мухамед – 3. место – Кумите индивидуално (м) -76 кг.

 

7.      Карате клуб Ускана – Кичево

Деца од 10 до 13 години  

Спасеноска Јана – 1. место – Ката индивидуално (ж) 10 год.

Минговска Анастасија – 1. место – Ката индивидуално (ж) 11 год.

 

8.      Карате клуб Фати – Гостивар

Помлади сениори У21

Махмути Адријан – 3. место – Кумите индивидуално (м) -67 кг.

Османи Доан – 2. место – Кумите индивидуално (м) -75 кг.

Јуниори

Гафури Вјолца – 1. место – Кумите индивидуално (ж) -59 кг.

Халими Дритон – 3. место – Кумите индивидуално (м) -55 кг.

Кадети

Селими Букурије – 1. место – Кумите индивидуално (ж) -47 кг.

Гафури Јасин – 2. место – Кумите индивидуално (м) -57 кг.

Деца од 10 до 13 години  

Исмаили Мухамед – 3. место – Кумите индивидуално (м) 12 год. -37 кг.

Сејфули Илир – 1. место – Кумите индивидуално (м) 12 год. -47 кг.

Селими Мухамед – 3. место – Кумите инддивидуално (м) 13 год. -50 кг.

 

9.     Карате клуб Форца – Скопје

Јуниори

Ајдини Верона – 1. место Кумите индивидуално (ж) -48 кг.

Морина Сајра – 2. место Кумите индивидуално (ж) +59 кг.

Мемеди Мевлуд – 3. место – Кумите индивидуално (м) -68 кг.

Кадети

Бунтески Марко  - 2. место – Ката индивидуално (м)

Деца од 10 до 13 години  

Дардхишта Јон, Весели Сухејб, Азизи Сеид – 3. место – Ката екипно (м) 10-11 год.

Дардхишта Јанина – 3. место – Ката индивидуално (ж) 11 год.

Бунтеска Марија – 3. место – Ката индивидуално (ж) 11 год.

Буши Арта – 1. место – Ката индивидуално (ж) 12 год.

Адеми Јусра – 2. место – Ката индивидуално (ж) 13 год.

Хаљими Амар – 3. место – Ката индивидуално (м) 10 год.

Весели Сухејб – 2. место – Ката индивидуално (м) 11 год.

Бунтеска Марија – 1. место – Кумите индивидуално (ж) 11 год. -44 кг.

Бекири Берина – 2. место – Кумите индивидуално (ж) 12 год. -45 кг.

Буши Арта – 1. место – Кумите индивидуално (ж) 12 год. -50 кг.

Исаки Сухејља – 1. место – Кумите индивидуално (ж) 13 год. -39 кг.

Адеми Јусра – 2. место – Кумите индивидуално (ж) 13 год. -49 кг.

Азизи Сеид – 3. место – Кумите индивидуално (м) 11 год. -40 кг.

Дардхишта Јон – 2. место – Кумите индивидуално (м) 11 год. -50 кг.

Османи Јасин – 3. место – Кумите индивидуално (м) 13 год. +55 кг.

 

10. Карате клуб Фунакоши Гичин – Скопје

Сениори

Мустафовски Реџеп – 2. место – Ката индивидуално (м)

Антиќ Симон – 3. место – Кумите индивидуално (м) -84 кг.

Помлади сениори У21

Мустафовски Реџеп – 3. место – Ката индивидуално (м)

Јуниори

Спасовски Александар – 3. место – Ката индивидуално (м)

Кадети

Манчевска Јована – 3. место – Ката индивидуално (ж)

Бајовски Кристијан – 3. место – Ката индивидуално (м)

Кадети/Јуниори

Бајовски Кристијан, Захариев Марко, Спасовски Александар – 2. место – Ката екипно (м)

Деца од 10 до 13 години  

Арсовска Мартина, Манчевска Јована, Феди Зоја – 1. место – Ката екипно (ж) 12-13 год.

Зверотик Мерис, Пешков Андреј, Спасовски Давид – 1. место – Ката екипно (м) 12-13 год.

Феди Зоја – 2. место – Ката индивидуално (ж) 12 год.

Манчевска Јована – 1. место – Ката индивидуално (ж) 13 год.

Арсовска Мартина – 2. место – Ката индивидуално (ж) 13 год.

Зверотик Мерис – 1. место – Ката индивидуално (м) 12 год.

Пешков Андреј – 2. место – Ката индивидуално (м) 12 год.

Спасовски Давид – 3. место – Ката индивидуално (м) 13 год.

 

11.   Карате клуб Цветан Димов – Скопје

Сениори

Келебиќ Ненад – 2. место – Кумите индивидуално (м) -67 кг.

Смаилагиќ Енес – 3. место – Кумите индивидуално (м) -75 кг.

 

12.  Карате клуб Чоле – Охрид

Деца од 10 до 13 години  

Петреска Мартина – 2. место – Ката индивидуално (ж) 10 год.

Петреска Мартина – 1. место – Кумите индивидуално (ж) 10 год. -30 кг.

Петрески Симон – 3. место – Кумите индивидуално (м) 13 год. -40 кг.

Вранишкоски Горан – 3. место – Кумите индивидуално (м) 13 год. -50 кг.

 

13.  Карате клуб Шампион – Крива Паланка

Деца од 10 до 13 години  

Николовска Сара – 3. место – Кумите индивидуално (ж) 12 год. -45 кг.

Симонова Горана – 3. место – Кумите индивидуално (ж) 12 год. +50 кг.

Јовановиќ Вукашин – 1. место – Кумите индивидуално (м) 11 год. -35 кг.

Тасковски Лука – 1. место – Кумите индивидуално (м) 11 год. -50 кг.

Павловски Андреј – 3. место – Кумите индивидуално (м) 11 год. -50 кг.

Максимовски Владимир – 1. место – Кумите индивидуално (м) 12 год. +52 кг.

 

14.  Карате клуб Шкендија – Тетово

Сениори

Идризи Албион – 2. место – Кумите индивидуално (м) -60 кг.

Јуниори

Џафери Кренар – 1. место – Кумите индивидуално (м) +76 кг.

Мурати Вегим – 2. место – Кумите индивидуално (м) +76 кг.

Деца од 10 до 13 години  

Салии Агрон – 2. место – Кумите индивидуално (м) 11 год. +50 кг.

Идризи Лорик – 2. место – Кумите индивидуално (м) 12 год. -42 кг.

Цека Дардан – 3. место – Кумите индивидуално (м) 13 год. -45 кг.

Демири Бесник – 3. место – Кумите индивидуално (м) 13 год. -55 кг.

 

15.  Карате клуб Шкумбини – Тетово

Деца од 10 до 13 години  

Тахири Диједон – 1. место – Кумите индивидуално (м) 10 год. +45 кг.

Мемеди Бесар – 3. место – Кумите индивидуално (м) 12 год. -47 кг.

Идризи Бујар – 2. место – Кумите индивидуално (м) 13 год. -40 кг.

 

16.  Карате клуб Шогун – Скопје

Јуниори

Сали Лејла – 3. место – Ката индивидуално (ж)

Кадети

Јонузи Фисник – 3. место – Кумите индивидуално (м) -70 кг.

Деца од 10 до 13 години  

Беџети Адем – 3. место – Ката индивидуално (м) 10 год.

Азири Фати – 3. место – Ката индивидуално (м) 11 год.

Азири Фати – 3. место – Кумите индивидуално (м) 11 год. -35 кг.

 

17.  Карате клуб Штип – Штип

Сениори

Манева Бојана – 3. место – Кумите индивидуално (ж) -68 кг.

Павлов Емил – 1. место – Кумите индивидуално (м) -60 кг.

Арсовски Жарко – 2. место – Кумите индивидуално (м) +84 кг.

Помлади сениори У21

Манева Бојана – 3. место – Кумите индивидуално (ж) -68 кг.

Јуниори

Цветков Ристе – 2. место – Кумите индивидуално (м) -61 кг.

Хаџи – Кимов Григор – 3. место – Кумите индивидуално (м) -63 кг.

Кадети

Џамѓозов Бобан – 1. место – Кумите индивидуално (м) +70 кг.

Кадети/Јуниори

Цветков Ристе, Џамѓозов Бобан, Хаџи – Кимов Григор, Ефремов Филип, Давитков Цане – 1. место – Кумите екипно (м)

 

Деца од 10 до 13 години

Митевска Дора – 3. место – Кумите индивидуално (ж) 12 год. -45 кг.

Стефанов Лука – 3. место – Кумите индивидуално (м) 11 год. -35 кг.

Спасов Виктор – 3. место – Кумите индивидуално (м) 11 год. -40 кг.

Арсовски Андреј – 1. место – Кумите индивидуално (м) 11 год. -45 кг.

Басаров Андреј – 1. место – Кумите индивидуално (м) 11 год. +50 кг.

Михајлов Љупче – 2. место – Кумите индивидуално (м) 12 год. -47 кг.

 

18.  Карате клуб Асиарт – Гостивар

Сениори

Јакупи Берат – 1. место – Кумите индивидуално (м) -84 кг.

 

19.  Карате клуб Басаи – Тетово

Кадети/Јуниори

Сареска Ивона, Серафимовска Ангелина, Стојкоска Цветанка – 3. место – Ката екипно (ж)

Деца од 10 до 13 години  

Трифуновски Мартин, Стојкоски Филип, Стојаноски Андреј – 3. место – Ката екипно (м) 12-13 години

Стојаноски Андреј – 3. место – Ката индивидуално (м) 12 год.

 

20.  Карате клуб Куштрими – Скопје

Деца од 10 до 13 години  

Алиу Рудина – 1. место – Кумите индивидуално (ж) 13 год. -44 кг.

Јахии Џејлан – 3. место – Кумите индивидуално (ж) 13 год. -49 кг.

Авдиу Паштрик – 1. место – Кумите индивидуално (м) 10 год. -30 кг.

Рамадани Емир – 2. место – Кумите индивидуално (м) 11 год. -35 кг.

 

21.  Карате клуб Скопје – Скопје

Деца од 10 до 13 години  

Петковски Лука – Кумите индивидуално (м) 11 год. +50 кг.

 

22.  Карате клуб Урбан Инвест – Кавадарци

Кадети

Аврамова Владанка – 1. место – Ката индивидуално (ж)

Муфтарова Ивона – 2. место – Ката индивидуално (ж)

Маневска Миа – 3. место – Ката индивидуално (ж)

Кадети/Јуниори

Аврамова Владанка, Маневска Миа, Муфтарова Ивона – 2. место – Ката екипно (ж)

Деца од 10 до 13 години  

Гурева Викторија, Стојкова Данка, Цветковска Надица – 1. место – Ката екипно (ж) 10-11 год.

Габева Снежана, Грозданова Стефанија, Ристов Анастазија – 2. место – Ката екипно (ж) 12-13 год.

Митрев Кристијан, Прстенков Мартин, Стојков Александар – 2. место – Ката екипно (м) 10-11 год.

Аврамов Петар, Николовски Дени, Николоски Никита – 2. место – Ката екипно (м) 12-13 год.

Гурева Викторија – 3. место – Ката индивидуално (ж) 10 год.

Стојкова Данка – 2. место – Ката индивидуално (ж) 11 год.

Грозданова Стефанија – 3. место – Ката индивидуално (ж) 13 год.

Прстенков Мартин – 2. место – Ката индивидуално (м) 10 год.

Аврамов Петар – 1. место – Ката индивидуално (м) 13 год.

Николоски Никита – 2. место – Ката индивидуално (м) 13 год.

 

23.  Карате клуб Шарпланинец – Тетово

Деца од 10 до 13 години  

Добревска Тамара – 3. место – Кумите индивидуално (ж) 11 год. +44 кг.

 

24.  Карате клуб Шкупи – Скопје 

Деца од 10 до 13 години  

Бајрами Нафије – 3. место – Кумите индивидуално (ж) 11 год. -40 кг.

Ајдини Еуљона – 2. место – Кумите индивидуално (ж) 12 год. +50 кг.