< назад

Комисии

КОМИСИЈА НА КОМЕСАРИ

 1. Дејан Чолески - претседател
 2. Даут Билибни - член
 3. Ахмедин Марукиќ - член
 4. Горан Јаќимоски - член

НАТПРЕВАРУВАЧКА КОМИСИЈА

 1. Зоран Дервишов - претседател,
 2. Бранко Тасевски - член, одговорен за информатичка администрација,
 3. Бошко Ристовски - член,
 4. Александар Филиповски - член,
 5. Левче Конзулов - член
 6. Наум Антонов - член

РЕГИСТРАЦИОНА КОМИСИЈА

 1. Бранко Тасевски - претседател,
 2. Благој Атанасов - член,
 3. Наташа Стефановска - член

СУДИСКА КОМИСИЈА

 1. Благој Атанасов - претседател
 2. Игор Лазарев - член
 3. Валентина Пурдеска - член

ЛЕКАРСКА КОМИСИЈА

 1. Д-р  - претседател
 2. Д-р Славе Пашовски - член
 3. Д-р Ангел Панев - член

ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА

 1. Бојана Милосављевиќ - претседател
 2. Огнен Јовановски - член
 3. Маријана Аргакијева - Оливети - член