< назад

Извршен одбор

СОСТАВ

1. ПЕТАР БЕЛИСТОЈАНОСКИ - претседател


2. АРЛИНД ХУСЕИНИ - член

3. БЕСНИК МУРАТИ - член

4. БОШКО ЗАБОРСКИ - член

5. МАРТИН НЕСТОРОВСКИ - член

6. ДЕЈАН ЧОЛЕСКИ - член

7. АЛИМ ХАЈРЕДИНИ - член

8. КРИСТИЈАН МЛАДЕНОВСКИ – член

9. САШО ТРАЈКОВ – член

10. ЉУПКА СЕКУЛОВСКА – член

11. ШЕНАСИ МЕМИШИ – член