< назад

Извршен одбор

СОСТАВ

1.  ПЕТАР БЕЛИСТОЈАНОСКИ - Претседател

2.  БЕСНИК МУРАТИ - Потпретседател
3.  ЗОРАН ЃЕОРЃЕСКИ - Член
4.  НАТАША СТАМЕНОВА - Член
5.  ДЕЈАН ЧОЛЕВСКИ - Член
6.  ШКОДРАНЕ ДАРДИШТА - Член
7.  АРЛИНД ХУСЕИНИ - Член
8.  МАРТИН НЕСТЕРОВСКИ - Член
9.  ВАЛЕНТИНА ПУРДЕСКА - Член
10. КРИСТИЈАН МЛАДЕНОВСКИ - Член
11. БОБИ ВОЈДИНОВСКИ - Член